♦ Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/03/2019

♦ Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua nhà tại dự án The Manor Central Park

Chương trình ưu đãi đặc biệt cho phân kỳ I

( kể từ ngày 01/03/2019 cho tới khi có chính sách mới thay thế )

♦ Tặng bộ nội thất trị giá: 300.000.000VNĐ khi mua shophouse và Townhouse

♦ Tặng bộ nội thất trị giá 500.000.000VNĐ khi mua Biệt thự song lập và các căn shophouse Platinum

(Có thể quy 90% giá trị quà tặng, trừ trực tiếp và HĐMB)

Chính sách chiết khấu thương mại

( dành cho khách hàng mua căn thứ 2 trở đi )

♦ Chính sách dành cho khách hàng mua căn thứ 2, thứ 3: Giảm 1% trên giá niêm yết của căn thứ 2, thứ 3

♦ Chính sách dành cho khách hàng mua căn thứ 4 trở lên: Giảm 2% trên giá niêm yết của căn thứ 4 trở lên

Tiến độ thanh toán thông thường

(không có chính sách ưu đãi của chủ đầu tư )

Chính sách ưu đãi

  • Chính sách hỗ trợ lãi suất

a) Chính sách hỗ trợ lãi suất

b) Tiến độ thanh toán và giải ngân

  • Chính sách chiết khấu thanh toán

Khách hàng không tham gia Chính sách hỗ trợ lãi suất và có nhu cầu thanh toán sớm bằng vốn tự có so với tiến độ thanh toán thông thường được hưởng chiết khấu thanh toán như sau:

a) Khách hàng thanh toán bằng vốn tự có toàn bộ 95% giá trị HĐMB trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ký HĐMB sẽ được hưởng CK lên đến 2.5% trên giá trị HĐMB

b) Khách hàng thanh toán từng phần hưởng CK 10%/năm trên số tiền thanh toán sớm và trên số ngày thanh toán sớm quy định tại HĐMB

  • Chính sách ưu đãi đặc biệt:

Miễn phí 2 năm phí dịch vụ kể từ ngày bàn giao căn nhà